Pedodonti Faydaları

Pedodonti faydaları 0-13 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı korunabilmesini, Çürük, kalıtımsal ve benzeri etkilerini bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlayan ve özel olarak çocuklarla ilgilenen alandır.

Pedodonti, bebeklik çağından itibaren çocukların ağız diş sağlığını ve çene ,yüz bölgesi gelişimini takip eden, aynı zamanda çocuklar için koruyucu önlemleri de içine alan diş hekimliği dalıdır. Pedodontistler bu dönemde bebek, çocuk ve gençlerin ağız ve diş sağlığı gereksinimlerine göre önleyici ve tedavi edici her türlü koruyucu uygulamaları gerçekleştirir.

Pedodonti, 0-13 yaş grubu çocukların sütdişlerinin korunması, diş yapılarının bozukluklarının giderilmesini amaçlayan bir ana bilim dalıdır. Bu, bebeklik çağından sonra çocukların ağız, diş sağlığını ve çene, 100 bölgesi gelişimini takip ve tedavi eden, aynı zamanda gereken önlemleri de kapsayan diş hekimliğidir. Bu diş hekimliği dalı ile ilgilenen kişilere pedodontist denmektedir. Diş hekimliği fakülteleri nde beş yıllık lisans eğitiminin tamamlanmasının ardından diş hekimliği fakültesi klinik birimlerine bağlı pedodonti anabilim dalında uzmanlık ya da doktora eğitimi alan kişilere de pedodontist ya da çocuk diş hekimi denmektedir.

 

Pedodontistler Ne İle İlgilenmektedir?

Pedodonti ne demek, pedodontistler ne iş yapar açıkladığımız gibi 0-13 yaş çocukların diş problemleri ile ilgilenen diş hekimliği alanıdır.

Pedodontistler ne iş yapar, çocuklarda diş hekimi korkusunun oluşmamasını sağlayarak, çocuk risk grubunu belirleyerek kişiye özgü koruyucu programlar düzenler.

Çocuğun ağız ve diş bakımı hakkında hem çocuğu hem aileyi bilgilendirir. Çocuğun beslenme alışkanlığının düzenlenmesinde etkili bir rol oynar. Diş Çürüğü oluşmadan koruyucu önlemleri alır fissür ya da floor uygulaması yapar. Süt ve genç daimi dişlerin endodontik tedavilerini yapar.

Pedodonti faydaları çocukların dişlerin de büyük hasarlar meydana gelmedenbunlara koruyucu önlemler alıp erken tedavi ile diş sağlığına kavuşmasıdır.

Çocuğun çene ve diş gelişiminin düzenli ilerlemesini kontrol eder. Koruyucu ortodontik tedavileri yapar. Kötü ağız alışkanlığının durdurulmasına yönelik tedaviler yapar (parmak emme, tırnak yeme, kalem ısırma). Süt dişlerinin çekimlerini ve gerekli ise çocuk protezi yapar. Çocuk dental bir travma yaşadı ise bununla ilgili takipleri ve tedavileri yürütmek de dikkatli davranır. Özel ilgi gerektiren çocukların diş tedavilerini ameliyathane şartlarında ya da genel anestezi altında yapar.

Pedodonti uzmanı diğer diş hekimlerine kıyaslandığında işi daha zor olan alandır çünkü çocukların ağızları ile ilgilenmek bir yetişkine göre elbette daha zor olacaktır.

 

Pedodonti Önemi

Pedodonti faydaları Çocuklar dişlerine verecekleri önemin farkında olmamaktadırlar. Bu nedenle çocukları düzenli diş muayenesine götürmek ve önlem almak oldukça önemlidir.

Çocukta bulunan süt dişleri toplam 20 tanedir. Süt dişlerinin en önemli görevi çocuğun beslenmesidir. Ayrıca konuşmanın düzgün gelişimi de süt dişlerinin varlığına bağlıdır. Süt dişleri, kapladıkları alanı kendilerinin yerine gelecek olan kalıcı diş için korumakta ve kalıcı diş sürerken ona rehberlik yapmaktadırlar. Süt dişi erken çekildiği zaman bu doğal yaratıcılık fonksiyonu ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle çocukların diş tedavileri aksatılmadan düzenli olarak yaptırılmalıdır.

Bursa pedodonti alanında oldukça gelişen kliniklere sahiptir büyük illerde yaşamanın en büyük avantajı kişilerin doktor seçeneğinin oldukça fazla olmasıdır.

 

Koruyucu Pedodonti Uygulamaları Nelerdir?

Pedodonti faydaları normal bir diş hekiminin gösteremeyeceği hassasiyeti çocuklar söz konusu olduğunda uzmanlık alanı olan bir kişinin göstermesidir.

Çocuk diş hekimliğinin birinci amacı ise diş sorunlarının oluşmasını engelleyecek önlemleri almak ve çocukları diş Çürüğü bulunmadan bir geleceğe yönlendirmektir. Bu amaç ile uygulanan işlemlerin koruyucu diş hekimliği uygulamaları denmektedir. Diş Çürüğü önlemeye yönelik koruyucu uygulamalar için ise çocuk ve ailesinin ağız ve diş sağlığı beslenme konusunda eğitiminin büyük önem taşımaktadır. Koruyucu düşe kimliği uygulamaları arasında yüzeysel flor ve fissür örtücü işlemleri yer almaktadır.

 

Pedodonti Ankara ilinde de oldukça gelişmiş bir alandır. Çok kişinin yaşaması kişileri bu alanda çalışmaya gitmiştir. Klinik sayısının fazla olması doktor tercihin fazla olmasına yol açmaktadır.

 

Pedodonti Alanı Hakkında

Pedodonti faydaları ailelerin bilinçlenmesi, çocuklar için koruyucu önlemler alınmasıdır.

Pedodonti uzmanında olması gereken özellikler, ilk olarak çocuklarla iyi anlaşa bilmeleri ve diş sağlığı ile ilgili bilgilere karşısındakine anlaşılır şekilde verebilmeleri yani dil bakımından iyi olmaları gerekmektedir. Bunun dışında ise, çocuk ağız ve diş yapısına hakim olmak, pedodonti alanında yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek, çocuk ve hasta hakları açısından bilgili olmak, yoğun stresli çalışma ortamında çalışabilmek, çocuk psikolojisi alanında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Pedodonti İzmir açısından bakıldığında eskiye kıyasla gittikçe daha fazla klinik açılmaktadır bu nedenle doktorların kendini geliştirmesi oldukça önemlidir.

 

 

Pedodonti Önemi

Pedodonti Faydaları oluşmakta olan ortodontik bozuklukları önceden görebilmesi, önlem alabilmesi ve gerekli durumlarda ortodontiste yönlendirmesi bu alanın en önemli faydalarından biridir.

Pedodonti uzmanları, normalde çocukların doktordan korkması özellikle diş hekimleri bakımından ağız ile ilgili olduğu için çocukların ağızlarını açmak istememesi, ağlaması, bağırması ve diğer kişileri huzursuz etmesi işi zorlaştırmaktadır.

 Pedodonti alanında çalışmış kişilerin çocuklar ile iletişimlerinin iyi olmasını sağlamakta, aileyi ve çocuğu bilgilendirebilmesi onlarla iletişim kurabilmesi sayesinde çocuklar korkmadan tedavi olabilmektedir.

Pedodonti uzmanı, dişlerde oluşan çürükleri tedavi etmekten ziyade bu çürüklerin oluşmaması için önlemler almalıdır. Özellikle daimi dişler sürdükten sonra yapılacak uygulamalar ile ömür boyu çocuğun ağzında olması gereken dişleri korumuş  olacaktır. Çocuk diş koruyucu önlemler, fissür örtücü, florid jel uygulamaları, yer tutucular, çocuklarda diş sürmesi, ortodontik bozuklukların fark edilmesidir.

Pedodonti İstanbul bizim ülkemizde en gelişmiş pedodonti uzmanlarının bulunduğu ildir çünkü çok fazla kişinin yaşaması çok fazla doktorun bulunmasına ve çok fazla araştırma yapılmasına neden olmaktadır.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Pedodonti Faydaları

Leave Comment